suomeksi     in English     på svenska

Olet täällä

Verksamhetsformer

Öppen linje: En landsomfattande telefonjour för kvinnor som använder våld
eller är rädda för att använda våld. 
Tel. 09 7562 2260 
Tis och ons kl. 16-18, fre kl. 12-14.
Vi talar svenska, finska och engelska.

Anmäl dig med till gruppen för kvinnor "Att kombinera familjeliv och arbete" hösten 2017! Läs mera här

Svenska sektionen ordnade 18.3.2016 ett seminarium kring temat där vi diskuterade våldsfenomenet ur olika synvinklar: 
•    våld ur ett kulturhistoriskt perspektiv; ritualer, symboler, representationer
•    människans våld; varför blir människan våldsam
Dialog och möte temadag: Våldets boning /Helsingfors