suomeksi     in English     på svenska

Olet täällä

Svenska sektionen

Maria Akademi strävar till att stöda individen, familjen och samfundet på ett sätt
som har fokus på människovärdets etik och det värdefulla i hela generationskedjan.
Den svenskspråkiga sektionen inom Maria Akademi har som uppgift att delta i detta
samhälleliga förändringsarbete med sikte på hållbar utveckling.

I utbildningar och handledningar ges utrymme för kvinnans och mannens särskildhet
samt frågeställningar kring detta tema, så som dynamiska processer i organisationer
och samfund samt utveckling av ledarskapet.

En ökad medvetenhet om betydelsen av utmaningar och etiska frågeställningar
kring människans personliga ansvar, i förhållande till både det goda och det onda, hör till Maria Akademis idé. Fokuseringen på individens fördjupade självkännedom ger verktyg för tillvaron.