suomeksi     in English     på svenska

Olet täällä

Katseita-blogissa: Arvostava yhteisö

"Tänä päivänä tarvitsemme ihmisyyden arvostamista enemmän kuin koskaan ennen. Arvostuksen puute näkyy syvänä pahoinvointina sekä omassa maassamme että maailmalla mitä erilaisimmissa muodoissa. Tämä on seurausta arvottomuuden ja osattomuuden kokemuksesta. Arvottomuuden kokemus johtaa haluun sulkea toiset ulkopuolelle.”

"Arvostus on ravintoa mielelle samalla tavalla kuin ruoka on ravintoa ruumiille.--- Arvostavassa ihmisyhteisössä annetaan arvo jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudelle. Ihmistä ei arvioida hänen saavutustensa tai muiden yleisten kriteerien mukaisesti. Häntä arvioidaan suhteessa häneen itseensä. Tärkeintä on innostus, halu yrittää. Itseään arvostava ihminen osaa arvostaa toisia ihmisiä, toisia kulttuureja ja myös luontoa itseisarvona."

Lue kouluttajamme Kirsi Haavelan koko blogikirjoitus tästä