suomeksi     in English     på svenska

Olet täällä

Katseita-bloggen: Arbetshandledning - metod för att utveckla arbetssamfundskompetens och arbetsvälmående

Arbetslivet förändras i snabb takt och utmanar medarbetare, ledare och arbetssamfund.
Det rutinmässiga arbetet minskar medan arbetet som kräver abstrakt tänkande och interaktion ökar. 

Arbetshandledning som metod för att utveckla en kompetens i att reflektera över dessa förändringar, gestalta dem, påverka, ta ansvar och bli delaktig, är fokusen i arbetshandledare Tua Weckström-Lundells blogginlägg.