suomeksi     in English     på svenska

Olet täällä

Lisätietoa

Muita auttavia tahoja

Ehkäisevä päihdetyö EHYT: Menetelmiä, tietoa ja apua terveiden elämäntapojen pohjaksi.

Ensi- ja turvakotien liitto: Apua vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläville lapsille ja perheille sekä perheväkivaltaa ehkäisevää työtä

Hivpoint: Tietoa ja neuvontaa seksuaaliterveyteen liittyen.

​Kriisipuhelin: Apua vaikeaan elämäntilanteeseen tai kriisiin.

Lyömätön Linja: Lähisuhde- ja perheväkivaltaan erikoistunut toimintamuoto miehille.

Mielenterveystalo: Tietoa mielen hyvinvoinnista ja tukea mielenterveysongelmiin.

Miessakit: Tietoa ja neuvontaa miehille erilaisissa elämäntilanteissa.

​Naisten Linja: Tietoa ja apua väkivaltaa kokeneille tai väkivallasta huolestuneille naisille.

​Nettiturvakoti: Apua seurustelu- ja kotiväkivallan tilanteisiin.

Nollalinja: Apua henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeneille.

Nuorten Exit: Tietoa ja tukea seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin tilanteisiin.

Nyyti: Mielen hyvinvointia opiskelijoille.

Poikien Puhelin: Apua pojille ja nuorille miehille kaikissa elämään liittyvissä tilanteissa.

​Raiskauskriisikeskus Tukinainen: Tukea raiskatuksi ja hyväksikäytetyksi joutuneille ja heidän läheisilleen. 

​Rikosuhripäivystys: Tietoa ja tukea rikoksen uhrille tai todistajalle.

​Sekasin-chat: Keskusteluapua verkossa erilaisiin tilanteisiin ja ongelmiin.

Setlementti Tampere: Toimintaa ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa.

Sexpo: Tietoa seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista.

Suomen Mielenterveysseura: Tietoa ja harjoituksia elämän eri tilanteisiin.

Syömishäiriöliitto: Tietoa syömishäiriöistä ja tukea syömishäiriöisille.

​Tukinet: Netissä toimiva kriisikeskus.

Vapaaksi viiltelystä: Omahoito-ohjelma viiltelyn ymmärtämiseen ja siitä eroon pääsemiseen.

Varjomaailma: Apua ja tukea nuorille, joita huolestuttaa aikuisten päihteidenkäyttö.

Viola: Palveluja väkivallan tekijöille ja uhreille matalan kynnyksen periaatteella.

Väestöliitto: Tietoa mm. seksuaaliterveyteen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.