suomeksi     in English     på svenska

Olet täällä

Katseita-bloggen 1.6.2017: Maria Akademi på turné

"Bilden av kvinnor som antingen madonnor eller horor lever envist kvar och det verkar som om det fortfarande anno 2017 är en hopplös uppgift att släppa alla föreställningar och fördomar och faktiskt bara helt enkelt se människan. Oberoende av om vi är män eller kvinnor bär vi alla på aggressiva känslor som hos var och en av oss i vissa situationer kan utmynna i våldsamma handlingar, oftast med konsekvenser för alla inblandade."

Läs Nina Kihlmans blogginlägg här 

Nina arbetar som sakkunnig inom våldsförebyggande arbete/Demeterarbete.